Kratak sadržaj programa
REPUBLIKANSKE STRANKE

Republikanska stranka, skraceno Republikanci ili RS, jedina predtavlja opoziciju strankama na vlasti, jedina predstavlja interes Naroda i Gradana Srbije, jedina svojim delovanjem i upravom obezbeduje narodu i gradanima Srbije slobodu govora, slobodu kretanja, slobodu rada, zagarantovanu zaštitu privatne svojine, jedina zasniva privredu na tržišnoj ekonomiji, obezbeduje posao svakom gradaninu, na vreme obezbeduje isplatu zaradenog licnog dohotka, obezbeduje isplatu garantovanog licnog dohotka zaposlenom koji je nešto niži od prosecnog licnog dohotka, vrši espropriaciju celokupne prodate društvene imovene od strane vlasti Srbije, jer država, kao pojam, ne može posedovati nikakvu imovinu i ne može prodavati niciju imovinu ni po kom osnovu, otvatracemo fabrike i radnicima obezbedivati posao, vršicemo transformaciju društvene imovine u privatnu imovinu, na taj nacin što cemo prodajom fabrke, preduzeca ili druge društvene imovine, graditi nove fabrike, otvarati preduzeca i obezbedivati kredite za sve radnike, koji transformacijom društvene imovine gube posao, a na višak radnih mesta u novootvorenim fabrikama i preduzecima zapošljavace se nezaposleni sa biroa rada, jer je država u obavezi da svojim delovanjem predstavlja svoj narod u medunarodnim odnosima, s jedne strane, i stvara uslove za zaposlenje svakog gradanina Srbije obezbeduje uslove školovanja, lecenja i dr., pa tako novoizgradene fabrike ponovo staviti na tender za transformaciju u privatnu svojinu, a zatim, ponoviti nacin gradnje novih fabrika i preduzeca, zaposliti eventualni višak iz transformisanih fabrika i preduzeca, te tako ici redom do zadnjeg nezaposlenog a po potrebi tek iza toga, može se uvoziti strana radna snaga, obezbedicemo besplatno školstvo, istovetno na teritoriji cele Srbije, obezbedicemo besplatno lecenje, nesmetan rad preduzecima a narucito sa nižim porezima i doprinosima zaposlenih( 8 do 10% za zdravstvo i isto toliko za socijalno osiguranje), obezbedicemo svojinu privatnih preduzeca i nesmetano upravljanje vlasnika svojim novcem na racunu preduzeca, bez prava države na samovlasno skidanje para sa racuna, kao što to sada cini (bez izvršnih sudskih i drugih odluka), obezbedicemo vlasnicima preduzeca oslobadanje od placanja poreza za iznos koji vlasnik troši za izdržavanje porodice, placanje komunalija, kupovinu nameštaja, automobila, izgradnju kuca, kupovinu stana, lokala i dr., jer je u cenu robe i nepokretnosti vec uracunata poreza pa se ista ne može dva puta platiti odobravacemo formiranje novih preduzeca bez ikakvih depozita, smanjivacemo visinu stope poreza svakom preduzecu sa novim zapošljavanjem nove radne snage, sredicemo sudstvo, kao samostalno, pod kontrolo druga dva relevantna državna organa, smanjicemo sadašnju visinu sudske i administrativne takse za 30 do 50 puta, u zavisnosti od vrste predmeta, kako bi sud i druge ustanove bili dostupni svima, smanjcemo visinu stope poreza na promet nepokretnosti a apsolutno ce se smanjiti porez na promet pokretnosti, narucito automobila, kamiona, traktora, obezbedicemo nesmetan uvoz robe, alata, mašina, te vozila a usaglasicemo carinske stope na zapadnoevropski nivo, obezbedicemo kredite za kupovinu stvari, robe i nepokretnosti sa kamatama od 3% do 5% godišnje, obezbedicemo razvoj agrara kreditiranjem kupovine svih agrarnih mašina uz najnižu cenu, uz obezbedivanje jeftinih semena, dubriva i dr., obezbedicemo otkup svih vrsta agrarnih proizvoda bez obzira na visinu odnosno kolicinu proizvedenih proizvoda i mnoge druge pogodnosti koje koriste narodu i gradanima srbije. Pomagacemo kao opozicija aktuelnoj vlasti u normalizaciji ekonomskog i politickog stanja u zemlji svojim predlozima o ukidanju negativnih zakona i odluka, štetnih po narod i državu, a predlagacemo donošenje novih zakona koji bi pozitivno služili narodu igradanima Srbije, a dolaskom Republikanske stranke na vlast prdlagacemo donošenje novih zakona koji bi pozitivno služili narodu i gradanima Srbije, jer ce to biti zakoni koje ce Republikanska stranka donositi i sprovoditi za bolji život naroda i gradana.

Obzbedicemo mir u zemlji i spokojan život. Obezbedicemo mir na Kosovu za dobro svih naroda i gradana koji tamo žive i na kraju Republikanska stranka poziva narod i gradane srbije da im se pridruže u borbi za slobodu rada, kretanja, govora – slobodu življenja, jer se sloboda ne poklanja ona se osvaja i cuva kao svoj život.

Vaša sloboda življenja, vaša buducnost i opstanak je sa Republikanskom strankom.

REPUBLIKANSKA STRANKA
Predsednik,
Vasilije Nikolic s.r.

 
******Ako želite da živite kao demokrata, podržavajte program i rad Republikanske stranke!******

REPUBLIKANSKA STRANKA
Email: republik@eunet.rs

©2006. Republikanska stranka.